Pravopisné chyby na webových stránkách

 

Exkluzivně pro návštěvníky těchto stránek (a mezi námi - je to spíš druhotný odpad jisté, avšak mé vlastní práce) přináší Filthilion přehled nejčastějších pravopisných chyb, které páchají tvůrci amatérských webových stránek. Není to žádný cucing. Vše je podloženo zkoumáním textů výlučně amatérských webových stránek - celý textový korpus měl více než 250 000 slov, byl sladký a bez pecek. Uvedu zde nejzávažnější a nejčastější chyby, které se na stránkách vyskytují (včetně autentických příkladů ze stránek), třeba vám to pomůže si tyto chyby uvědomit a vyvarovat se jich.

 

Zájmeno ona v 4. pádě jednotného čísla

Zájmeno já

Chtěl bych vám představit moji webovou stránku (aneb o zájmeně svůj)

Skupina mně

Psaní čárek

Ty jseš / seš / jsi?

Oni vědí, nebo oni ? (aneb o reportérském paskvilu)

Byli bysme rádi, kdyby jste se naučili podmiňovací způsob

Tohle jsou mé stránky, jenž, jež, sakra! prostě které…

Libuje, libujíc, libujíce si v přechodnících...

 

Zájmeno ona v 4. pádě jednotného čísla
Zájmeno ona má v 4. pádě jednotného čísla krátký tvar ji. Téměř jedna třetina ze všech tvarů zájmena ona byla v tomto pádě na webových stránkách užita chybně s dlouhým í, tedy JÍ. Např:
. . .do
kategorie "ostatní" a hledejte místnost "vernisáž". Až jí naleznete, vstupte a zahajte komunikaci tak. . .
. . .s olejem
a protože tu polívku už měla rozdělanou, řekla, že mi jí udělá.


Takže pozor: vidím koho/co - JI (nikoli jí); můžete si pomoci analogií: vidím TU = JI (oba tvary jsou krátké)
Podobně, dokonce ještě ve větší míře, bylo chybně užito zájmena svoji, dále moji atd..
Proto: Chci vám představit koho/co SVOJI stránku...(jako TU stránku)

zpět


Zájmeno já
Zájmeno já dělá tvůrcům stránek problémy. Protože se tvary mě a mně vyslovují stejně - [mňe] - nejsou někteří uživatelé schopni rozlišit, kdy mají použít který tvar. Obtížné může být řídit se pravidlem: 2. a 4. pád = mě a 3. a 6. pád = mně. Zkuste si proto v případě nejistoty pomoci tím, že za zájmeno já dosadíte zájmeno ty. Pokud si řeknete , analogicky užijte krátký tvar , pokud vám vyjde tvar tobě, pak musíte užít tvaru mně.
Potom už na tvých stránkách, milý tvůrce, nikdo nebude muset o TOBĚ číst takovýhle patlaniny:
. . .navštíví
moje stránky jen tak ze zájmu si nebude o mě číst takovýhle patlaniny.

zpět

Chtěl bych vám představit moji webovou stránku
Zvratné přivlastňovací zájmeno svůj bývá často chybně nahrazováno přivlastňovacími zájmeny v příslušné osobě. Děje se tak nejen v běžných mluvených projevech, ale velmi často i v nekvalitních překladech filmů
a seriálů, a dokonce i v mluvené a psané publicistice. Pokud se přivlastňuje posesoru ne zcela totožnému se subjektem nebo pokud chceme vyjádřit protiklad k jiné osobě, lze místo zvratného svůj použít odpovídající přivlastňovací zájmeno. Jinak se ve spisovných projevech při přivlastňování podmětu důsledně používá zvratné svůj.

To zní dost hrozně, že? Ale není to zas tak komplikované. Jednoduše řečeno - je tady Lojzík a Frantík a je tady i počítač. A protože ten počítač patří právě Lojzíkovi, řekneme, že Lojzík nám ukáže SVŮJ počítač. Kdybychom totiž řekli, že nám Lojzík ukáže JEHO počítač, viděli bychom počítač Frantíkův (ten tam ještě navíc ani není ;-).
A v tomhle, milý autore webové stránky, dost chybuješ, hlavně při vítání:
Nazdarek lidicky dobre vule. Vitam vas na me strance!!!
Fotoalbum jsem zřídila hlavně pro moje známé (nebo případné fanoušky). . .
Bude
Vám vděčen, doporučíte-li mu Vaši oblíbenou značku.

Na své, pro své a doporučte svoji značku (nebo svou, ale to je už jiná kapitola).

zpět

Skupina mně
Už jsme sice opustili zájmena, ale skupiny mně se jen tak lehce nezbavíme. Největší problémy v textech se objevily u výrazů vzpomněl, (ne)zapomněl, připomněl, rozumně a rozumnější. Pokud jste při psaní slov s vyslovovaným [mňe] v rozpacích, pomožte si jiným tvarem téhož slova (vzpomněl - vzpomene; rozumně - rozumný atd.) Jindy nezbyde než sáhnout po Pravidlech nebo některém ze slovníků.

zpět

Psaní čárek
- a proto a a tak
Při letmém pohledu na webové stránky se zdá, že psaní čárek problémy nečiní. Většina tvůrců stránek opravdu zvládá interpunkci u nejběžnějších spojek nejen - ale i, ale, avšak, neboť, protože, že, jestli, aby, když a zájmenných příslovcí kde, kam, kdy, jak. Většina tvůrců však také uplatňuje zjednodušené pravidlo "Před 'a' se čárka nepíše." Chyba lávky! Ne všechny spojovací výrazy s 'a' totiž vyjadřují poměr slučovací. Nejběžnější výrazy, které vyjadřují následek, jsou 'a proto' a 'a tak'. Před nimi se čárka píše.
Takže je sice pochopitelné, že stránky jsou vytvářeny za chodu a shonu
a frmolu a spěchu, ale i přesto si dávejte pozor na čárky:
Tyto stránky jsou vytvářeny za chodu a proto se zde stále něco mění.

- vložené věty vedlejší
Hodně se také chybuje při psaní čárek u vložených vět vedlejších, především vztažných, které jsou uvozeny výrazy 'který' a 'co'. Nezapomínejte, že vložená vedlejší věta bývá v dobrých rodinách, za příznivých fyzikálních podmínek a při zanedbatelném psychickém vyšinutí oddělena čárkami z obou stran!
Takže NIKOLI Ty výhody, které vás čekají jsou neocenitelné. ALE Ty výhody, které vás čekají, jsou neocenitelné.
ANI Jenže to už to co sem vyslovil nešlo odvolat a tak z toho nějak vyplynulo. . . ALE Jenže to už to, co sem vyslovil, nešlo odvolat, a tak z toho nějak vyplynulo. . .

zpět

Ty jseš / seš / jsi?
Nikdo vám nemůže upírat právo vyjadřovat se expresivně, hovorově a vůbec psát si na vlastních stránkách tak, jak vám zobák narost'. Nežijte ale v domnění, že tvar jseš je spisovný. Je stejně nespisovný jako tvar seš. Já vím, vy si řeknete: já jsem, ty jseš..., ale bohužel. Chcete-li psát spisovně, pak i jediný spisovný tvar slovesa být pro 2. osobu jednotného čísla je ty jsi.
V jazyce aby jeden logiku pohledal...

zpět

Oni vědí, nebo oni ?
Tady se ukázalo, že tvůrci webových stránek jsou mnohem gramotnější než negramotní reportéři a moderátoři, kteří se snaží být při užívání češtiny tak korektní, až jsou hyperkorektní, jinak řečeno plácají nesmysly.
Proto si dejte pozor: on/ona/ono sice , ale oni/ony/onavědí. Tak, tenhle reportérský patvar 'oni ', který by vás samotné určitě nenapadl, se vám teď bude honit hlavou, vy ho při nejbližší příležitosti použijete, a on se tak možná konečně rozšíří a kodifikuje ;-)

zpět

Byli bysme rádi, kdyby jste se naučili podmiňovací způsob
Tak tohle je rozšířená pohroma. Opět - pokud chcete nabít svůj text hovorovostí, nikdo vám nemůže vytknout užití nespisovných tvarů bysem, bysme. Mějte ale na paměti, že použijete-li ve spisovném projevu tvary by jsme nebo oblíbený patvar by jste, nebudete považováni za vzdělance s vytříbeným jazykovým citem, nýbrž za individua s velmi vratkou znalostí mateřštiny.
V takových případech bychom mohli podotknout, že byste si tu češtinu mohli trochu zopáknout, co vy na to?

zpět

Tohle jsou mé stránky, jenž, jež, sakra! prostě které…
Je sice chvályhodné, že chudáka zájmeno jenž chcete občas vytáhnout
z temného archaického zákoutí, aby se tu a tam ohřálo v textu, ale pokud nevíte, jak ho správně ohýbat, můžete mu zlomit vaz.
Dost takových mrzáčků se vyskytlo i na vašich stránkách:
. . .Atlantis, Kundun nebo českého Kolju, jež obdržel Oscara. Samozřejmě jsem si. . .
. . .vypovídá o tom, jak moc jsou lidé jež se letmo dotkli INTERNETU natěšení na to. . .

Uvedené způsoby pro vytváření interaktivních webových stránek tedy můžeme rozdělit do dvou skupin - a sice ty, jenž se vykonávají u klienta. . .

Pokud chcete toto zájmeno bezbolestně užívat, nakoukněte nejprve několikrát denně do mluvnic (anebo sem), pokud možno nalačno, aby se vám neudělalo šoufl třeba ze zjištění, že správně je např. . . .vypovídá o tom, jak moc jsou lidé, již se letmo dotkli INTERNETU, natěšení na to. . .
Když bude nejhůře, vždycky máte možnost sáhnout po neutrálním který nebo hovorovém co.

zpět

Libuje, libujíc, libujíce si v přechodnících, zplodil autor blábol
Nevěříte? Tak čtěte pozorně:
Sraz jako obvykle v 7.30 na novoborském nádraží. Odtud vlakem směr Žitava. Zde, usedajíc do německého vlaku již vpravdě "západní" kvality, projevila se nervozita všech účastníků. Nervozitu v sobě musel jsem maskovat i Já...
Teď
aby se v tom cestování kůň vyznal.
Proto pozor, vážení. Chcete-li mocí mermo oslňovat přechodníky, mrkněte nejprve do mluvnic (
anebo sem). Na rozdíl od Čechů je čeština opravdu bohatá a za ta léta vývoje si nahamtala přechodník přítomný a minulý, každý se třemi různými zakončeními podle osoby a čísla. Přechodníky jsou holt machrovina.

zpět

NB Za případné chyby v textu se předem stydím.